Séminaires / Colloques » 

SEMINAIRES / COLLOQUES

KOMPETENZFELDER HANDELSRECHT ZIVILRECHT ARBEITSRECHT WIRTSCHAFTSRECHT UND STEUERRECHT
INTERNATIONALER RECHTSVERKEHR FORMULARE LINK TO LAW

Rechtsanwalt Ronald Häberer LL.M., M.B.A.
Feuerbachstraße 1A
04105 Leipzig

Telefon: 0341/124 59-60
Telefax: 0341/124 59-68